Vyhláška 27/2012 Sb.

10. února v 14:15

Ve sbírce zákonů ČR vyšla vyhláška 27/2012 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška stanovuje vybavení nezbytné pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření.

Vyhláška konstatuje, že vybavení pro řádné provádění dopravně psychologického vyšetření, kromě dalšího, zahrnuje psychologickou diagnostickou techniku umožňující "přístrojové vyšetření úrovně a kvality pozornosti, koordinace, rychlosti a přesnosti senzomotorické reaktivity na jednoduché a komplexní vizuální a akustické podněty v podmínkách časové zátěže".