Úvodní stránka

Společnost GETA Centrum s.r.o. se v oblasti přístrojové psychologické diagnostiky pohybuje již od roku 1992. V devadesátých letech minulého století jsme pro německou firmu SimTest pana Brüno Zaka vyvíjeli psychologický testovací systém s označením PCTS.
Po faktickém ukončení činnosti firmy SimTest na konci devadesátých let minulého století jsme vyvinuli vlastní psychologický diagnostický systém pod označením PDS.

V souvislosti s přijetím „silničního zákona“ jsme v roce 2006 uvedli na trh variantu systému PDS-5P, která je primárně určena pro měření schopností a výkonnosti ve vztahu k řízení motorových vozidel.

PDS-5P splňuje požadavky na přístrojové vyšetření úrovně a kvality pozornosti, koordinace, rychlosti a přesnosti senzomotorické reaktivity na jednoduché a komplexní vizuální a akustické podněty v podmínkách časové zátěže, specifikované ve vyhlášce 27/2012 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů.

PDS-5P obsahuje determinační test, vigilanční test a test reakčního času.